Chứng minh nghịch lí sau là sai BÀI LÀ TÍNH BẰNG 2 CÁCH dễ quá đúng ko các bạn FexOy + H2SO4 = Fe2(SO4)2y/x + H2OAi cân bằng giùm mình PTHH nà.. hóa học nâng cao lớp 8 nice to meet you.... my presentation tìm x, y z thỏa mãn pt Mn giúp mình với ạ tiếng anh lớp 9 Tiêu đề tối thiểu 5 chữ [vật lí 8] cơ năng hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng c.. [Vật lí 8] Ba bài tập khó. [Vật lí 8] công thức lí [ Vật lí 8] Điện năng. [Vật lí 8] Nhiệt năng Nhiệt năng này 1.Vào mua lạnh .. Xem thêm