xác định tham số a để y(x)= Toán tập hợp lớp 10 đại số tinh gia tri bieu thuc tim gt ln biểu thưc viết đoạn văn biểu cảm từ 7 dến 10 câu về tành viên trong gia đình tim x biễt x thỏa mãn N2 + H2 = NH3 tim x biễt x > 0 tính x . thỏa mãn biểu thức A=0 có 2 giọt nước giống nhau, mỗi giọt thừa 1 điện tử,.. [vật lí 8] cơ năng hãy chỉ ra sự chuyển hoá từ dạng c.. [Vật lí 8] Ba bài tập khó. [Vật lí 8] công thức lí [ Vật lí 8] Điện năng. [Vật lí 8] Nhiệt năng Nhiệt năng này 1.Vào mua lạnh .. Xem thêm